*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2013-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Datum schválení
29.11.2012
Doba platnosti
2013 - 2016
Popis dokumentu
Předložená Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016 vychází z vládní Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015, navazuje na Koncepci prevence kriminality hl. m. show
Implementace
Na úroveň hl. m. Prahy je přenesena preventivní politika státu a na této úrovni je prioritním úkolem iniciovat a podporovat rozvoj preventivních aktivit v oblasti sociální i situační prevence, jak na úrovni hl. m. Prahy, tak i na úrovni městských částí Prahy. show
Výchozí legislativa
Vláda svým usnesením č. 925 ze dne 14. prosince 2011 schválila „Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (dále jen „Strategie“), ze které vyplynul systém prevence kriminality pro toto období. Systém prevence kriminality v České republice je založen na třech úrovních:
• republiková a resortní – koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor pro prevenci kriminality;
• krajská – krajské úřady;
• lokální – samosprávy měst a obcí zatížených vysokou mírou kriminálně rizikových jevů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/6 ze dne 29.11.2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně ročně neuvedeno
*