*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Komise Rady hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou "KPBO"
Datum schválení
18.3.2014
Doba platnosti
2014 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné dopravě v hlavním městě Praze (dále jen „Koncepce“) je základní koncepční a strategický materiál pro oblast odstraňování bariér ve veřejné dopravě v hlavním městě Praze. show
Implementace
Koncepce slouží jako základní rámec, měla by být dokumentem živým, průběžně vyhodnocovaným a aktualizovaným a mělo by jít o dokument s významnou návazností na ostatní strategické dokumenty hlavního města Prahy. show
Výchozí legislativa
Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy (1996), Strategický plán hlavního města Prahy (2000), Regionální plán Pražské integrované dopravy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RHMP 18.3.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne průběžně, konkrétněji v dokumentu nestanoveno neuvedeno
*