*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

i
tisk

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
odbor kultury a cestovního ruchu MHMP
Datum schválení
15.6.2017
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Obraz Prahy ve světě je založen na obrazech minulosti, nikoli na tom, co současného může město nabídnout. Koncepce se zabývá základními cíli, podmínkami a nástroji, které by měly pomoci překonat tato slabá místa a přetvořit Prahu v kulturní a kreativní metropoli střední Evropy třetího tisíciletí. show
Implementace
nedefinováno
Výchozí legislativa
Grantový systém HMP v oblasti kultury a umění na léta 2016 – 2020 (schválen usnesením Rady HMP, leden 2015), Programové prohlášení Rady HMP na léta 2014–2018, Strategický plán hl. města Prahy (schválen ZHMP 15. 11. 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/104
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*