*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2010-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Datum schválení
3.6.2010
Doba platnosti
2010 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce kulturní politiky HMP je otevřeným dokumentem a předpokládá pravidelnou aktualizaci. Formuluje základní principy, obecné cíle, nástroje, střednědobé záměry a priority kulturní politiky města. show
Implementace
Naplňování Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy, jejíž realizaci zajišťuje MHMP, je spojeno především s plněním klíčových úkolů: - návrh nového systému financování pražské kultury - aktualizace kulturní politiky hl. m. Prahy. show
Výchozí legislativa
Vypracováno na návrh Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva HMP č. 38/54 ze dne 3. 6. 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ano neuvedeno neuvedeno
*