*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období
[KBP HMP 2004]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciOdbor bytového fondu MHMP
Datum schválení24.6.2004
Doba platnosti2004 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem koncepce bytové politiky hlavního města Prahy je vytvoření zcela nového systému, který na jedné straně rozšíří možnost občanů postarat se o své bydlení vlastními silami a na druhé straně podstatně zvýší možnost lépe a efektivněji než dosud zajišťovat bydlení pro občany, kteří pomoc show
Implementace
Implementace dokumentu není specifikována
Výchozí legislativaKoncepce bytové politiky hl. m. Prahy se v souladu se Strategickým plánem města rámcově zabývá celou problematikou bydlení na území hl. m. Prahy. Vychází z Novelizace občanského zákoníku, která byla v části týkající se bydlení provedena v roce 1991, 1992 a v roce 1994 (zákon č. 267/1994 Sb.).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Zastupitelstvem hlavního města Prahy číslo 19/12 dne 24.6.2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*