*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

IS/ICT strategie hl. m. Prahy 2012-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
IS/ICT strategie hl. m. Prahy 2012-2016
[IS/ICT strategie HMP 2012–2016 ]
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor informatiky MHMP
Datum schválení
5.3.2013
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
IS/ICT strategie hl. m. Prahy je základní řídící dokument, který stanovuje vizi, hlavní úkoly, strategické cíle rozvoje informatiky hl. m. Prahy a strategický plán, kterým se bude informatika řídit v následujícím období 2012-2016. ICT strategie reaguje na současnou situaci, na skutečné potřeby hl. show
Implementace
Součástí strategického plánu je koncepce rozvoje, akční plán a rozpočet informatiky hl. m. Prahy a postup, kterým bude kontrolováno plnění stanovené vize, hlavních úkolů a strategických cílů a prováděny případné korekce. show
Výchozí legislativa
Zpracování IS/ICT strategie, vychází ze závazku uvedeného v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy (vize pro Prahu 2020 & priority pro Prahu 2014)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Rady hl. města Prahy číslo 303 dne 5.3.2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*