*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018
[AP PPRCH HMP 2017-2018]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciOdbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení15.8.2017
Doba platnosti2017 - 2018
Popis dokumentu
Hlavním cílem a účelem školské PPRCH v HMP je předcházení výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních, zamezování jeho dalšímu rozvoji, případně alespoň oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků. show
Implementace
Projekty PPRCH jsou systematicky podporovány z rozpočtu HMP prostřednictvím I. programu grantového řízení „Zdravé město Praha“. Organizace poskytující služby v oblasti PPRCH jsou podporovány z II. programu grantového řízení „Zdravé město Praha“. show
AP PPRCH HMP 2017-2018 je implementačním plánem k dokumentuKoncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020
Výchozí legislativaKoncepce primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na období 2014 až 2020, Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady HMP ze dne 15. 8. 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně neuvedeno neuvedeno
*