*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
MHMP - Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení
15.8.2017
Doba platnosti
2017 - 2018
Popis dokumentu
AP 2017-2018 je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří přístupů strategie (viz Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020). Intervenční oblasti: show
Implementace
typologie implementovaných činností:
- Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné
- Koordinace
- Financování
V dokumentu je u každé konkrétní činnosti uveden její gestor.
AP PP HMP 2017-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Protidrogová strategie EU (2013-2020), Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 schválené usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010, Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RHMP č.1873 ze dne 15.8.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano při tvorbě nového akčního plánu 2019/2020 neuvedeno
*