*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

hlavní město PRAHA

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa hlavního města Prahy

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA Aktualizace "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013-2015" [akt. 2015] 2014 2015
hl.m. PRAHA Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016-2020 2016 2020
hl.m. PRAHA IS/ICT strategie hl. m. Prahy 2012-2016 2012 2016
hl.m. PRAHA Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období 2004 --
hl.m. PRAHA Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014) 2014 2017
hl.m. PRAHA Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2010-2015 2010 2015
hl.m. PRAHA Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze 2013-2020 2013 2020
hl.m. PRAHA Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
hl.m. PRAHA Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2013-2016 2013 2016
hl.m. PRAHA Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
hl.m. PRAHA Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
hl.m. PRAHA Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
hl.m. PRAHA Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
hl.m. PRAHA Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 2005-2015 2005 2015
hl.m. PRAHA Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
hl.m. PRAHA Plán odpadového hospodářství původce odpadů - hl. m. Prahy (2012) 2012 2016
hl.m. PRAHA Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008) 2008 --
hl.m. PRAHA Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (2014) 2014 --
hl.m. PRAHA Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008 2009 2015
hl.m. PRAHA Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
hl.m. PRAHA Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
hl.m. PRAHA Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
hl.m. PRAHA Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (1996) 1996 --
hl.m. PRAHA Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 24

Dotační titul/program

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 25


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*