*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa hlavního města Prahy Online indikátory
pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA 1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018 2018 2019
hl.m. PRAHA Strategický plán hlavního města Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 2017 2018
hl.m. PRAHA Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 2017 2018
hl.m. PRAHA Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018) 2018 2021
hl.m. PRAHA Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016-2020 2016 2020
hl.m. PRAHA IS/ICT strategie hl. m. Prahy 2012-2016 2012 2016
hl.m. PRAHA Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období 2004 --
hl.m. PRAHA Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
hl.m. PRAHA Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze 2013-2020 2013 2020
hl.m. PRAHA Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze (2014) 2014 2025
hl.m. PRAHA Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
hl.m. PRAHA Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
hl.m. PRAHA Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
hl.m. PRAHA Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
hl.m. PRAHA Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
hl.m. PRAHA Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
hl.m. PRAHA Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 2005-2015 2005 2015
hl.m. PRAHA Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (2016) 2017 2019
hl.m. PRAHA Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
hl.m. PRAHA Plán odpadového hospodářství původce odpadů - hl. m. Prahy (2012) 2012 2016
hl.m. PRAHA Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008) 2008 --
hl.m. PRAHA Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
hl.m. PRAHA Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019 2017 2019
hl.m. PRAHA Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (aktualizace 2018) 2018 2020
hl.m. PRAHA Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
hl.m. PRAHA Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
hl.m. PRAHA Střednědobý plán rozvoje sociální služeb na území hlavního města Prahy 2016-2018 2016 2018
hl.m. PRAHA Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
hl.m. PRAHA Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (1996) 1996 --
hl.m. PRAHA Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 29

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 32


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*