*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
www stránky
web ke strategiím

Znak ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
www stránky
web ke strategiím

 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAgenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015)
[UN A2030-SDGs]
Název dokumentu anglickyThe 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015)
Odpovědná instituceORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
Garant za instituciUN Division for Sustainable Development
Datum schválení1.8.2015
Doba platnosti2015 - 2030
Popis dokumentu
Dokument OSN se zaměřuje na udržitelný rozvoj v globálním měřítku do roku 2030. Dokument představuje 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), jež se rozpadají do celkem 169 podcílů. V pravém sloupci je uvedena pouze hlavní struktura SDGs, tj. show
Implementace
Implementace 17 hlavních cílů (SDGs) a jejich podcílů je ponechána na činnosti OSN, dalších mezinárodních organizací, jednotlivých států, spolků či osob (od mezinárodní úrovně po jednotlivce). Dále může být upřesňována formou mezinárodních deklarací, programů či jiných dokumentů.
Na UN A2030-SDGs navazuje implementační dokumentGlobální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 (2017)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rezoluce přijatá Valným shromážděním OSN dne 25. září 2015


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne dle potřeby neuvedeno

Archiv

*