*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 3 [akt. 2019]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuZásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 3 [akt. 2019]
[ZÚR 3 OK 2019]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení25.2.2019
Poslední aktualizace2019
Doba platnosti2008 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. show
Implementace
Implementace bude probíhat zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti obcí.
Výchozí legislativaUsnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/39/2009 ze dne 29. 6. 2009 a na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/43/2019
PDF
Hodnocení SEAMZP002J
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 1x za 4 roky neuvedeno

Archiv

*