*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2b [akt. 2017]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuZásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2b [akt. 2017]
[ZÚR OK 2b 2017]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení24.4.2017
Poslední aktualizace2017
Doba platnosti2008 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně show
Implementace
Implementace bude probíhat zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti obcí.
Výchozí legislativaUsnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/39/2009 ze dne 29. 6. 2009 a na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/41/2017
PDF
Hodnocení SEAMZP012G
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 1x za 4 roky neuvedeno

Archiv

*