*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2020
[PRCR OK 2014-2020]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor tajemníka hejtmana
Datum schválení20.6.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Základní strategický dokument pro oblast cestovního ruchu, který určuje vizi rozvoje cestovního ruchu v kraji, ale také nastavuje základní systém spolupráce na jeho rozvoji.
Implementace
Prostřednictvím ročních akčních plánů (uloženo v přílohách k dokumentu).
Výchozí legislativaZákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnezení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/53/2014
PDF
Hodnocení SEAMZP179K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuInformace k indikátorům, financím/zdrojům, odpovědnosti za realizaci či harmonogramu jsou podrobněji uvedeny v akčním plánu (viz příloha dokumentu).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*