*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPlán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025
[POH OK 2016 - 2025]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení18.12.2015
Doba platnosti2016 - 2025
Popis dokumentu
Účelem POH OK je zajištění trvale udržitelného a ekonomicky únosného systému hospodaření s odpady vznikajícími na území Olomouckého kraje (i mimo něj) při dosažení zákonných cílů v oblasti nakládání s odpady stanovených zákonnými normami ČR.
Implementace
Olomoucký kraj, obce a původci odpadů průběžně kontrolují vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi a naplňování stanovených cílů, zásad a opatření.
Výchozí legislativa§ 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
PDF
Hodnocení SEAMZP219K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne ročně neuvedeno

Archiv

*