*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Klíčová oblast změn"
A.1 "Strategický cíl"
A.1.1 "Specifický cíl"

Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj (2018)

A. Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace

A.1 Zvýšit počet kvalitních absolventů technických oborů

A.1.1 Rozšířit spolupráci škol s firmami
A.1.2 Zavést inovativní přístupy ve vzdělávání na ZŠ a ŠŠ
A.1.3 Zvýšit popularitu technického a přírodovědného vzdělávání
A.1.4 Zvýšit množství lidí, kteří zahajují podnikání v oborech (s vysokou přidanou hodnotou) a zvýšit zájem dětí o podnikání a založení vlastní firmy

A.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu klíčových zaměstnanců a talentů

A.2.1 Udržení talentovaných lidí v regionu a zvýšení jejich přílivu do regionu
A.2.2 Zvýšit dovednosti a znalosti klíčových zaměstnanců

B. Regionální systém podpory transferu technologií

B.1 Zvýšení ekonomických přínosů znalostí vytvořených ve výzkumných organizacích kraje

B.1.1 Zvýšit využití výsledků vědy a výzkumu organizací v Olomouckém kraji

B.2 Zvýšit inovační výkonnost firem

B.2.1 Zvýšit motivaci k podstoupení rizika při realizaci inovačních projektů firem
B.2.2 Navázání a koordinace spolupráce firem mezi sebou navzájem a firem s výzkumnými organizacemi
B.2.3 Zvýšit zapojení firem a výzkumných organizací do mezinárodních výzkumných projektů

C. Kvalitní služby a podpora inovativních firem

C.1 Zvýšit konkurenceschopnost firem založenou na inovacích

C.1.1 Zjednodušit přístup ke specializovaným informacím a službám pro rozvoj inovací ve firmách
C.1.2 Usnadnit přístup na zahraniční trhy pro inovativní firmy

C.2 Zvýšit počet nově založených inovativních firem a jejich aktivit

C.2.1 Zvýšit počet nově založených inovačních firem
C.2.2 Lákání vnějších investic využívajících expertízu ve vertikální specializaci Olomouckého kraje a podpora jejich růstu
*