*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení
25.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Regionální strategie pro Olomoucký kraj mající zpřesnit zaměření Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3). show
Implementace
Strategie obsahuje návrh podpůrných schémat. V kraji vznikne výkonná jednotka, tzv. Smart Akcelerátor, který bude realizaci těchto schémat koordinovat.
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení vlády č. 809/2013 k postupu přípravy programového období 2014 - 2020 na národní úrovni
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/52/2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena 8. prosince 2014.
Olomoucký kraj od roku 2011 realizuje Regionální inovační strategii (RIS OK). V rámci přípravy na programové období 2014 – 2020 byla paralelně zpracována krajská příloha S3 (RIS3 OK), jejíž naplňování nyní startuje. Obě strategie tak budou naplňovány současně, přestože se výrazně prolínají. Předpokládáme, že postupně dojde k propojení implementačních struktur a začlenění krajských intervenci do RIS3 OK, které vyústí v úplné nahrazení RIS OK.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2019 a dále 1x ročně neuvedeno
*