*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020
[KRSS OK 2014-2020]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje
Datum schválení19.12.2013
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce obsahuje návrh hlavních směrů rozvoje silniční sítě v majetku kraje (II. a III. třídy) v návaznosti na národní strategii rovoje silnic vyšší třídy a platnou územněplánovací dokumentaci.
Implementace
Za implementaci dokumentu je odpovědný Olomoucký kraj a Správa silnic Olomouckého kraje. Iplementace se bude řešit dle výše finančních prostředků schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje, priority jednoltivých staveb a dostupnosti dalších zdrojů.
Výchozí legislativaV samostatné působnosti Olomouckého kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraj č. UZ/8/17/2013
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuJe uvedena finanční náročnost jednotlivých staveb, je stanoveno pořadí důležitosti jejich realizace a dle dostupných financí budou tyto stavby realziovány. Za realizaci staven bude Odpovědný Olomoucký kraj nebo Správa silnic Olomouckého kraje, dle charakteru staveb a administrativních kapacit.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno
*