*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak NUTS 2 (CZ04): Severozápad
NUTS 2 (CZ04): Severozápad
www stránky
Znak NUTS 2 (CZ04): Severozápad
NUTS 2 (CZ04): Severozápad
www stránky

NUTS 2 (CZ04): Severozápad

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04 (2004) [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
NUTS 2 (CZ04): Severozápad
Garant za instituci
odbor ochrany ovzduší
Datum schválení
11.5.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2004 - 2019
Popis dokumentu
Účelem PZKO je především zlepšení kvality ovzduší v zóně Severozápad a určit opatření k plnění imisních limitů stanovených legislativou (resp. zkrácení doby trvání nadlimitních koncentrací) a další zlepšení kvality ovzduší v lokalitách s vyhovující kvalitou ovzduší. show
Implementace
PZKO bude implementován na regionální úrovni. Obsahuje jednotlivá opatření ke zlepšení kvality ovzduší s uvedením gestora, který je odpovědný za jejich implementaci (např. obce,obecní úřady,OPR, kraje, krajské úřady, jednotlivá ministrestva).
PZKO CZ04 2016 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Opatření obecné povahy
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno
*