*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na období 2017-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Ministerstvo zahraničních věcí
Datum schválení
9.1.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Rezoluce „Ženy, mír a bezpečnost“ byla přijata Radou bezpečnosti OSN 31. října 2000 jako vůbec první rezoluce rady usilující o posílení role a účasti žen v mírových procesech. show
Implementace
Akční plán obsahuje úkoly pokrývající oblast vnitrostátní implementace i úkoly ČR na mezinárodním poli a na jeho zpracování se kromě Ministerstva zahraničních věcí podílelo Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. show
Výchozí legislativa
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
16 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*