*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor ochrany ovzduší
Datum schválení
2.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a programů zlepšovaní kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace. show
Implementace
Strategie bude implementována na národní úrovni pomocí Národního programu snížování emisí ČR (NPSE) a na regionální úrovni pomocí Programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) v 7 zónách a 3 aglomeracích ČR.Strategie obsahuje seznam opatření ze sektorů energetiky, průmyslu, dopravy, zemědělství atd. show
Výchozí legislativa
Plán nelegislativních úkolů vlády na rok 2015 (4Q) a Národní program reforem ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
979 / 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno
*