*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The State Environmental Policy of the Czech Republic 2012-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
samostatné oddělení politiky a strategií životního prostředí
Datum schválení
23.11.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. show
Implementace
Implementace dokumentu je vymezena implementační částí s výčtem konkrétních opatření, pomocí kterých dochází k naplnění stanovených cílů. Implementace opatření je také dále zajištěna prostřednictvím dalších strategických dokumentů ČR a jednotlivých resortů. show
Výchozí legislativa
zákon č. 2/1969 - kompetenční zákon stanovuje MŽP jakožto ústřední orgán státní správy pro státní ekologickou politiku.

Aktualizace dále vyplývá z Plánu nelegislativních úkolů vlády (říjen 2016)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1026 / 2016
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně finální vyhodnocení 2020; realizováno průběžné hodnocení neuvedeno
*