*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v ČR (ETAP) (2009)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Oddělení politiky a strategií životního prostředí, MŽP
Datum schválení
20.7.2009
Doba platnosti
2009 - 2013
Popis dokumentu
Aktualizovaný program ETAP byl zaměřen na maximální využití potenciálu, jež nabízí rozšíření a využívání environmentálních technologií, ke snížení zátěže ŽP, zlepšení kvality života obyvatel a ekonomickému růstu. Obsahoval mj. show
Implementace
Aktualizovaný program ETAP představoval aktualizaci Programu podpory environmentálních technologií v České republice, který byl schválen usnesením vlády č. 181, ze dne 22. února 2006. show
Výchozí legislativa
Program podpory environmentálních technologií v ČR byl zpracován na základě Sdělení EK „Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu environmentálních technologií v roce 2004“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
938 / 2009
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v České republice je k dispozici v poli "Přílohy k dokumentu".
Tento program je již uzavřen, Na úrovni EU byl ETAP nahrazen novým dokumentem: Akční plán pro ekoinovace – Eco-innovation Action Plan (EcoAP), schváleným v prosinci 2011. Přijetí a implementace je pro členské státy doporučená a podporovaná, je ale na dobrovolné bázi. Jsou plánována jednání pod patronací MŽP a MPO, které by měly vyhodnotit relevanci přípravy obdobného dokumentu vycházejícího z EcoAP na úrovni ČR.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně každý rok - poslední za rok 2012 neuvedeno
*