*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Národní program snižování emisí ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National emission reduction program Czech republic (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor ochrany ovzduší
Datum schválení
2.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. show
Implementace
Vyhodnocování implementace Programu bude prováděno jedenkrát ročně na základě stanovených indikátorů a jeho výsledek bude předkládán vládě ČR v rámci pravidelné Zprávy o životním prostředí ČR. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (§ 8)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
978 / 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
V dokumentu uvedená opatření jsou průřezová skrze všechny specifické cíle a nejsou tudíž uvedena v části "Struktura oblastí a cílů oficiálně schváleného dokumentu".
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno
*