*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní program snižování emisí ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National emission reduction program Czech republic (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor ochrany ovzduší
Datum schválení
2.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. show
Implementace
Vyhodnocování implementace Programu bude prováděno jedenkrát ročně na základě stanovených indikátorů a jeho výsledek bude předkládán vládě ČR v rámci pravidelné Zprávy o životním prostředí ČR. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (§ 8)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
978 / 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
V dokumentu uvedená opatření jsou průřezová skrze všechny specifické cíle a nejsou tudíž uvedena v části "Struktura oblastí a cílů oficiálně schváleného dokumentu".
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno
*