*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Datum schválení
31.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Cílem Koncepce je identifikace priorit a hlavních strategických směrů rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí a vymezení rámce pro využívání státní podpory v aplikovaném výzkumu, mezinárodních projektech a i evropských programech.
Implementace
Účelová a institucionální podpora výzkumu
Výchozí legislativa
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace 314/A7 ze dne 31. 3. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně neuvedeno neuvedeno
*