*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Datum schválení
31.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Cílem Koncepce je identifikace priorit a hlavních strategických směrů rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí a vymezení rámce pro využívání státní podpory v aplikovaném výzkumu, mezinárodních projektech a i evropských programech.
Implementace
Účelová a institucionální podpora výzkumu
Výchozí legislativa
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace 314/A7 ze dne 31. 3. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně neuvedeno neuvedeno
*