*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
PS MA21 při RVUR/Integra Consulting s.r.o.
Datum schválení
11.1.2012
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Podpora procesu/metody implementace udržitelného rozvoje na místní úrovni - místní Agendy 21- z národní úrovně. Koncepce popisukje typy podpory: komunikační a osvětovou, finanční, politickou a evaluační. show
Implementace
Prostřednictvím úkolů pro relevantní resorty z akčních Akčních plánů.
Na KPMA21 ČR 2012-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 30 z 11.1. 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
30 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Koncepce je obecným materiálem, konkrétní úkoly jsou uvedeny v Akčních plánech vč. odpovědnosti - ale při absenci odpovídajícího financování
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne Akční plán/2 roky neuvedeno
*