*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
PS MA21 při RVUR/Integra Consulting s.r.o.
Datum schválení
11.1.2012
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Podpora procesu/metody implementace udržitelného rozvoje na místní úrovni - místní Agendy 21- z národní úrovně. Koncepce popisukje typy podpory: komunikační a osvětovou, finanční, politickou a evaluační. show
Implementace
Prostřednictvím úkolů pro relevantní resorty z akčních Akčních plánů.
Na KPMA21 ČR 2012-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 30 z 11.1. 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
30 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Koncepce je obecným materiálem, konkrétní úkoly jsou uvedeny v Akčních plánech vč. odpovědnosti - ale při absenci odpovídajícího financování
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne Akční plán/2 roky neuvedeno
*