*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
oddělení udržitelného rozvoje/ odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje
Datum schválení
17.10.2018
Doba platnosti
2018 - 2030
Popis dokumentu
Předložený implementační plán rozpracovává Strategický rámec Česká republika 2030. show
Implementace
Jádrem implementačního plánu jsou závaznější opatření a volnější doporučení. show
IP SR ČR 2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Materiál vznikl na základě usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 292 ke Strategickému rámci Česká republika 2030, kterým bylo předsedovi vlády uloženo předložit vládě návrh implementace ČR 2030. Usnesením vlády č. 167 ze dne 14. března 2018 byl uvedný úkol a úkoly souvisejísí převedeny na místopředsedu vlády a ministra životního prostředí. Týmž usnesením byla agenda udržitelného rozvoje přesunuta z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
669 / 2018
Usnesení vlády č. 669 z roku 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 2020 a každé 3 roky neuvedeno
*