*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016]

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016]
[KEB ČR 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituciodbor bezpečnosti a krizového řízení MŽP
Datum schválení18.1.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016-2020 s výhledem do roku 2030, byla vytvářena tak, aby respektovala relevantní národní i mezinárodní strategické dokumenty. show
Implementace
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016 – 2020 je základem pro formulaci priorit MŽP v oblasti krizového řízení, je základem pro formulaci preventivních, mitigačních a adaptačních opatření, která vedou k postupnému snižování rizik mimořádných událostí a krizových situací (katastrof). show
Výchozí legislativaUsnesení Bezpečnostní rady státu č. 17/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Bezpečnostní rady státu č. 11/2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 5 let neuvedeno

Archiv

*