*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor bezpečnosti a krizového řízení MŽP
Datum schválení
18.1.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016-2020 s výhledem do roku 2030, byla vytvářena tak, aby respektovala relevantní národní i mezinárodní strategické dokumenty. show
Implementace
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016 – 2020 je základem pro formulaci priorit MŽP v oblasti krizového řízení, je základem pro formulaci preventivních, mitigačních a adaptačních opatření, která vedou k postupnému snižování rizik mimořádných událostí a krizových situací (katastrof). show
Výchozí legislativa
Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 17/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Bezpečnostní rady státu č. 11/2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 5 let neuvedeno
*