*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuVíceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014)
[VNSPA ČR 2014]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciŘídící orgán OP Rybářství / MZe
Datum schválení27.10.2014
Doba platnosti2014 - 2024
Popis dokumentu
VNSPA je koncepcí Ministerstva zemědělství v odvětví rybářství do roku 2024. Stanovuje podmínky pro realizaci společné rybářské politiky v ČR.
Implementace
Na základě VNSPA byl vytvořen OP Rybářství 2014 – 2020, který definuje oblasti a podmínky čerpání finanční podpory z ENRF.
Na VNSPA ČR 2014 navazuje implementační dokumentOperační program Rybářství 2014-2020
Výchozí legislativanařízení č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
876 / 2014
PDF
Hodnocení SEAMZP152K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Archiv

*