*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program rozvoje venkova 2014-2020 - 4. aktualizované znění [akt. 2018]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram rozvoje venkova 2014-2020 - 4. aktualizované znění [akt. 2018]
[PRV ČR 2014-2020 akt.2018]
Název dokumentu anglickyRural development programme for 2014-2020 - 4th updated version
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci14110 - odbor řídící orgán PRV
Datum schválení26.5.2015
Poslední aktualizace2018
Doba platnosti2015 - 2023
Popis dokumentu
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV) připravilo na základě usnesení vlády České republiky ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s partnery a jeho účelem je stanovit strategii, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání prostředků Evropského show
Implementace
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 byl v ČR určen řídící orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. show
Výchozí legislativaNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25.1.2018
PDF
Hodnocení SEAMZP150K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano roční neuvedeno

Archiv

*