*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program rozvoje venkova 2014-2020 [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Rural development programme for 2014-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
14110 - odbor řídící orgán PRV
Datum schválení
26.5.2015
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2015 - 2023
Popis dokumentu
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV) připravilo na základě usnesení vlády České republiky ze dne 28. listopadu 2012 č. show
Implementace
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 byl v ČR určen řídící orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. 5. 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Na české straně byl PRV schválen usnesením vlády č. 532/2014 (viz Přílohy k dokumentu).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano roční neuvedeno
*