*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 [akt. 2013]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram rozvoje venkova ČR 2007-2013 [akt. 2013]
[PRV ČR 2007-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciMinisterstvo zemědělství
Datum schválení23.5.2007
Poslední aktualizace2013
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. show
Implementace
Dokument Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 udává systém Programu rozvoje venkova, jehož prostřednictvím jsou realizována jednotlivá opatření.
PRV ČR 2007-2013 je implementačním plánem k dokumentuNárodní strategický plán rozvoje venkova 2007-2013 [akt. 2010]
Souvisejici předpisNařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování Společné zemědělské politiky
Rozhodnutí Komise č. 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013)
Hodnocení SEAMZP017K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ano 1 rok 31.12.2016

Novější

*