*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Cíl"
1.1 "Klíčová akce"

Národní lesnický program do roku 2013 (2008)

1. Zlepšení dlouhodobé konkurenceschopnosti

1.1 Zvýšit ekonomickou životaschopnost a konkurenceschopnost trvale udržitelného obhospodařování lesů

1.2 Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru

1.3 Zlepšit zhodnocování a marketing lesních nedřevních užitků a služeb

1.4 Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií

1.5 Podpořit spolupráci vlastníků lesů

2. Zlepšení a ochrana životního prostředí

2.1 Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů

2.2 Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích

2.3 Rozvíjet monitoring lesů

2.4 Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů

2.5 Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

2.6 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří

3. Zlepšení kvality života

3.1 Podporovat zlepšení životní situace pracovníků v LH

3.2 Zvýšit přínos lesů a lesnictví (lesnického zboží, služeb) pro rozvoj venkova

4. Posílení koordinace a komunikace

4.1 Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy

4.2 Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH

4.3 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství

4.4 Lesy ve vlastnictví státu

*