*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Cíl"
1.1 "Klíčová akce"

Národní lesnický program do roku 2013 (2008)

1. Zlepšení dlouhodobé konkurenceschopnosti

1.1 Zvýšit ekonomickou životaschopnost a konkurenceschopnost trvale udržitelného obhospodařování lesů

1.2 Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru

1.3 Zlepšit zhodnocování a marketing lesních nedřevních užitků a služeb

1.4 Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií

1.5 Podpořit spolupráci vlastníků lesů

2. Zlepšení a ochrana životního prostředí

2.1 Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů

2.2 Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích

2.3 Rozvíjet monitoring lesů

2.4 Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů

2.5 Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

2.6 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří

3. Zlepšení kvality života

3.1 Podporovat zlepšení životní situace pracovníků v LH

3.2 Zvýšit přínos lesů a lesnictví (lesnického zboží, služeb) pro rozvoj venkova

4. Posílení koordinace a komunikace

4.1 Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy

4.2 Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH

4.3 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství

4.4 Lesy ve vlastnictví státu

*