*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní lesnický program do roku 2013 (2008)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní lesnický program do roku 2013 (2008)
[NLP II ČR 2008-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituciMinisterstvo zemědělství
Datum schválení1.10.2008
Doba platnosti2008 - 2013
Popis dokumentu
Národní lesnický program na období do roku 2013 (NLP II) představuje nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství. Aktualizuje a doplňuje Národní lesnický program, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 53 dne 13. show
Implementace
Program je implementován prostřednictvím zohlednění jeho záměrů při realizaci střednědobých politik a při přípravě souvisejících právních předpisů jednotlivých ministerstev a střednědobých politik krajů. Uvedené se děje na základě výstupů a doporučení Koordinační rady NLP II.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1221 / 2008
PDF
*