*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Úsek lesního hospodářství / MZe
Datum schválení
2.2.2011
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2012 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice s. p. Lesy České republiky od roku 2012 formuluje nejdůležitější politické principy, vztahující se k lesnictví, analyzuje vývoj hospodářské politiky při obhospodařování lesů ve vlastnictví státu, resp. show
Implementace
Opatření stanovená Koncepcí jsou implementována v rámci hospodaření státního podniku LČR, zejména prostřednictvím zakázek na lesnické práce vyhlašovaných státním podnikem LČR, se zohledněním případných aktualizací vyplývajících z Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské show
Výchozí legislativa
Programové prohlášení Vlády České republiky (4.8.2010)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
84 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dokument je každoročně aktualizován formou zpracované "Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012" předkládané vládě na základě úkolu uloženého Usnesením vlády č. 84 ze dne 2.2.2011.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne každoročně neuvedeno
*