*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Oddělení analýz a strategie
Datum schválení
29.11.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Cílem Implementačního plánu je zajistit transparentní a efektivní řízení procesu implementace Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 a zároveň zajistit efektivní nastavení Procesu monitoringu a hodnocení realizace Strategie v prvním období jejího show
Implementace
Pro zajištění efektivní implementace Strategie jsou nastaveny řídící struktury pro její řízení, koordinaci, monitorování a vyhodnocování priorit, cílů, jednotlivých opatření a trendů indikátorů, včetně nastavení gescí a jednotlivých kompetencí.
IPSR MZE 2017-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Na základě usnesení vlády ČR č.392 ze dne 2.5.2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
838 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně po roce 2020 neuvedeno
*