*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství 2011-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
ÚZEI, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Bioinstitut, Potravinářská komora ČR, EPOS spolek poradců v ekologickém zemědělství, BIOKONT, Compassion in Worl Farming, Česká technologická platforma po ekologické zemědělství, "Tradice Bílých Karpat";
Datum schválení
14.12.2010
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Akční plán navazuje na předchozí strategický dokument "Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010". Hlabní cíle AP do roku 2015 jsou: show
Implementace
Institucí odpovědnou za realizaci akčního plánu je Ministerstvo zemědělství (MZe). Pro koordinaci a praktickou realizaci akčního plánu bude od roku 2011 ustanovena Komise pro ekologické zemědělství, jejíž činnost bude koordinována MZe. show
Výchozí legislativa
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
přijato vládou pod č.j. 1227/10
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne průběžně neuvedeno
*