*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení
17.3.2004
Doba platnosti
2004 - 2010
Popis dokumentu
Cílem do roku 2010 je ekologické zemědělství, které bude plně rozvinutým odvětvím zemědělství se všemi odpovídajícími charakteristikami, jakými jsou stabilní trh, služby a státní politika podporující poskytování veřejných statků, včetně aspektů týkajících se životního prostředí a pohody zvířat. show
Implementace
Akční plán pro ekologické zemědělství je významných nástrojem státní politiky v oblasti rozvoje ekologického zemědělství. Jedná se o důležitou strategii, která má přímou vazbu na návrh reformy Společné zemědělské politiky EU. show
Výchozí legislativa
Analýza možnosti vzniku evropského akčního plánu rozvoje ekoklogického zemědělství
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
236 / 2004
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- nerelevantní neuvedeno
*