*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuZdraví 2020 ČR - AP č. 07: Rozvoj programů zdravotního screeningu
[Z2020 AP7 ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciÚZIS/odbor koncepcí a strategií
Datum schválení20.8.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Screeningové programy vybraných onemocnění představují nástroj pro významné snížení jejich morbidity nebo mortality.V současnosti jsou v ČR implementovány organizované programy screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního čípku , dále screening prenatální a novorozenecký. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd. Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR, spolugestorem je ÚZIS ČR.
Z2020 AP7 ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Výchozí legislativausnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví pro všechny v 21. století)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuSprávně vedené programy časného záchytu vybraných onemocnění představují účinný nástroj pro snížení jejich významné morbidity nebo mortality. Proto programy časného záchytu nemocí patří mezi národní veřejně-zdravotnické priority ČR deklarované v rámci Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno
*