*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuZdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví
[Z2020 AP11 ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za institucisekce strategií/odbor informatiky
Datum schválení20.8.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán elektronizace zdravotnictví si klade za cíl vytvořit strategický dokument, o který se bude Česká republika opírat při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu rozvoje elektronického zdravotnictví. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. show
Z2020 AP11 ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Na Z2020 AP11 ČR 2015-2020 navazuje implementační dokumentKoncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]
Výchozí legislativausnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
Akční plán pro rozvoj digitálního vnitřního trhu
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb
Digitální agenda pro Evropu (Evropská komise, 2010)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuAkční plán je předstupněm Národní strategie elektronického zdravotnictví.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně ročně neuvedeno
*