*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuZdraví 2020 ČR - AP č. 11: Elektronizace zdravotnictví
[Z2020 AP11 ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za institucisekce strategií/odbor informatiky
Datum schválení20.8.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán elektronizace zdravotnictví si klade za cíl vytvořit strategický dokument, o který se bude Česká republika opírat při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu rozvoje elektronického zdravotnictví. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. show
Z2020 AP11 ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Výchozí legislativausnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
Akční plán pro rozvoj digitálního vnitřního trhu
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb
Digitální agenda pro Evropu (Evropská komise, 2010)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuAkční plán je předstupněm Národní strategie elektronického zdravotnictví.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně ročně neuvedeno
*