*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuZdraví 2020 ČR - AP č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků - a) Vzdělávání lékařů
[Z2020 AP10a ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciOdbor vědy a lékařských povolání (VLP)
Datum schválení20.8.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán vzdělávání lékařů reflektuje požadavky na zkvalitnění zdravotní péče prostřednictvím změn v pregraduálním vzdělávání lékařů a taktéž ve specializačním vzdělávání lékařů. Předkládaný dokument je členěn na dvě hlavní klíčové priority (cíle), a to na I. show
Implementace
Navazuje na Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Na implementaci dokumentu dohlíží Řídící výbor na MZd. Hlavním gestorem všech akčních plánů k Z2020 je náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR.
Z2020 AP10a ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Výchozí legislativausnesení vlády č. 23/2014 (Zdraví 2020)
usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví pro všechny v 21. století)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuAP č. 10 – Vzdělávání zdravotnických pracovníků se skládá ze dvou částí:
•AP 10a Vzdělávání lékařů
•AP 10b Vzdělávání nelékařských pracovníků
Každá z částí je vložena v Databázi strategií samostatně.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno
*