*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020
[NSeZ ČR 2016-2020]
Název dokumentu anglickyThe National eHealth Strategy of the Czech Republic 2016-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotního pojištění/odbor informatiky
Datum schválení28.11.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
NSeZ je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti českého zdravotnictví, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni Evropské unie a České republiky formuluje na období minimálně pěti let strategické cíle a program pro jejich podporu. show
Implementace
Implementace jednotlivých projektů elektronizace představuje náročnou úlohu, která vyžaduje víceúrovňové řízení. show
NSeZ ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentuZdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Na NSeZ ČR 2016-2020 navazuje implementační dokumentAkční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020
Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1054 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně ke dni 30. června neuvedeno
*