*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The National eHealth Strategy of the Czech Republic 2016-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotního pojištění/odbor informatiky
Datum schválení
28.11.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
NSeZ je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti českého zdravotnictví, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni Evropské unie a České republiky formuluje na období minimálně pěti let strategické cíle a program pro jejich podporu. show
Implementace
Implementace jednotlivých projektů elektronizace představuje náročnou úlohu, která vyžaduje víceúrovňové řízení. show
NSeZ ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1054 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně ke dni 30. června neuvedeno
*