*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

i
tisk

Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The National eHealth Strategy of the Czech Republic 2016-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotního pojištění/odbor informatiky
Datum schválení
28.11.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
NSeZ je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti českého zdravotnictví, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni Evropské unie a České republiky formuluje na období minimálně pěti let strategické cíle a program pro jejich podporu. show
Implementace
Implementace jednotlivých projektů elektronizace představuje náročnou úlohu, která vyžaduje víceúrovňové řízení. show
NSeZ ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 1046/2002 (Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1054 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně ke dni 30. června neuvedeno
*