*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013-2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013-2017
[NP HIV/AIDS 2013-2017 ]
Název dokumentu anglickyThe National Programme for HIV / AIDS in the Czech Republic for the period 2013-2017
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciOddělení podpory zdraví a primární prevence / Odbor strategie a řízení ochrany
Datum schválení20.12.2012
Doba platnosti2013 - 2017
Popis dokumentu
Národní program HIV/AIDS se opírá o následující principy a zásady: 1. Komplexní přístup integrující aktivity v oblasti prevence, diagnostiky, léčby, péče a podpory osob žijících s HIV/AIDS 2. Mezinárodní spolupráci a partnerství, 3. show
Implementace
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2012 č. 956 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 - 2017 ukládá ministrům zdravotnictví, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni práce a sociálních věcí, ministru spravedlnosti, ministryni show
Na NP HIV/AIDS 2013-2017 navazuje implementační dokumentDotační program MZd - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 2017
Výchozí legislativaNávaznost na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012, který vznikl na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2008 č. 130 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 - 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
956 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuNahrazuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008-2012


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne Zpráva vládě na vědomí 1x ročně neuvedeno
*