*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR 2013-2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR 2013-2017
[NP HIV/AIDS 2013-2017 ]
Název dokumentu anglickyThe National Programme for HIV / AIDS in the Czech Republic for the period 2013-2017
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciOddělení podpory zdraví a primární prevence / Odbor strategie a řízení ochrany
Datum schválení20.12.2012
Doba platnosti2013 - 2017
Popis dokumentu
Národní program HIV/AIDS se opírá o následující principy a zásady: 1. Komplexní přístup integrující aktivity v oblasti prevence, diagnostiky, léčby, péče a podpory osob žijících s HIV/AIDS 2. Mezinárodní spolupráci a partnerství, show
Implementace
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2012 č. 956 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 - 2017 ukládá ministrům zdravotnictví, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni práce a sociálních věcí, ministru spravedlnosti, ministryni show
Na NP HIV/AIDS 2013-2017 navazuje implementační dokumentDotační program MZd - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 2017
Výchozí legislativaNávaznost na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012, který vznikl na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2008 č. 130 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 - 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
956 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuNahrazuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008-2012


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne Zpráva vládě na vědomí 1x ročně neuvedeno

Novější

*