*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentu3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020
[NAP VO ČR 2018-2020]
Název dokumentu anglicky3rd Czech National Action Plan for Rare Diseases 2018-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče/odbor zdravotní péče
Datum schválení13.6.2018
Doba platnosti2018 - 2020
Popis dokumentu
Materiál je již třetím Národním akčním plánem, který implementuje Národní strategii pro vzácná onemocnění na léta 2010 - 2020.
Implementace
3. Národní akční plán v úvodu obsahuje zprávy shrnující plnění předchozích dvou Národních akčních plánů. Tabulka v dokumentu pak shrnuje cíle, úkoly, termíny/milníky, výstupy/indikátory, gestory, spolupráci a předpoklady vztahující se k aktuálnímu období do roku 2020. show
NAP VO ČR 2018-2020 je implementačním plánem k dokumentuNárodní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR č. 466 ze dne 14. 6. 2010 - schválení "Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.
Usnesení vlády ČR č. 76 ZE DNE 4. 2. 2015 - schválení "Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
373 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentu"Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018–2020" začíná na str. 30 přiloženého PDF dokumentu,
Na str. 1 - 29 je uvedena Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Národního akčního plánu 2015-2017".


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Zpráva 1x za dva roky neuvedeno

Archiv

*