*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
3rd Czech National Action Plan for Rare Diseases 2018-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče/odbor zdravotní péče
Datum schválení
13.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Materiál je již třetím Národním akčním plánem, který implementuje Národní strategii pro vzácná onemocnění na léta 2010 - 2020.
Implementace
3. Národní akční plán v úvodu obsahuje zprávy shrnující plnění předchozích dvou Národních akčních plánů. Tabulka v dokumentu pak shrnuje cíle, úkoly, termíny/milníky, výstupy/indikátory, gestory, spolupráci a předpoklady vztahující se k aktuálnímu období do roku 2020. show
NAP VO ČR 2018-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 466 ze dne 14. 6. 2010 - schválení "Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.
Usnesení vlády ČR č. 76 ZE DNE 4. 2. 2015 - schválení "Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
373 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
"Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018–2020" začíná na str. 30 přiloženého PDF dokumentu,
Na str. 1 - 29 je uvedena Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Národního akčního plánu 2015-2017".
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Zpráva 1x za dva roky neuvedeno
*