*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2015-2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán pro vzácná onemocnění 2015-2017
[NAPVO ČR 2015-2017 ]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče/Odbor zdravotních služeb
Datum schválení26.4.2015
Doba platnosti2015 - 2017
Popis dokumentu
V Národním akčním plánu pro vzácná onemocnění na léta 2015 – 2017 je kladen důraz zejména na podporu včasné identifikace a diagnostiky RD, na centralizaci péče o pacienty s RD, sjednocení a rozvoj sběru data a tvorbu standardů péče o pacienty s RD, dále na zlepšení informovanosti a vzdělávání o RD, show
Implementace
V Národním akčním plánu jsou uvedeny cíle, úkoly, termíny, výstupy, gestoři, spolupracující subjekty a předpoklady plnění.
Výchozí legislativaNárodní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020, usnesení vlády ze dne 14. 6. 2010 č. 466.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
76 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuNárodní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015 – 2017 specifikuje prioritní úkoly a aktivity tak, aby v tomto období byly dále naplňovány cíle a opatření Národní strategie. Úkoly a aktivity kontinuálně navazují na prioritní úkoly plněné v období 2012 - 2014 a byly stanoveny tak, aby byly v daném období realizovatelné a aby měly minimální finanční dopad na státní rozpočet a veřejné zdravotní pojištění.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 31.12.2017 neuvedeno

Novější

*