*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace 2010-2016

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán pro darování orgánů a transplantace 2010-2016
[NAP DOT ČR 2010-2016]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciodbor zdravotních služeb
Datum schválení10.5.2010
Doba platnosti2010 - 2016
Popis dokumentu
Národní akční plán pro oblast orgánových transplantací je dokument, jehož cílem je zvýšení dostupnosti orgánů lidského původu určených pro transplantaci u člověka, zvýšení efektivnosti a dostupnosti transplantačních systémů a zvýšení kvality a bezpečnosti transplantací. show
Implementace
V NAP jsou definovány cílové skupiny, na které se akční plán vztahuje a možnosti, kterými lze k naplnění tohoto plánu přispět. Výsledků by mělo být dosaženo vhodnou kombinací dostupných zdrojů a zúčastněných organizací. show
Výchozí legislativaSměrnice Evropského parlamentu a Rady o standardech kvality a bezpečnosti pro
darování, dodávání, testování, uchovávání, transport a kvalifikaci lidských orgánů
Zákon č.285/2002 Sb., o darování,odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl vládě ČR předložen pro informaci 10. 5. 2010.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*