*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 2016-2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Oddělení zdravotních služeb
Datum schválení
3.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2019
Popis dokumentu
Účelem Národního akčního plánu je formulovat, implementovat a koordinovat vzájemně logicky provázané úkoly k dosažení cílů zaměřených na zlepšení kvality života pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a obdobnými onemocněními, zlepšení kvality života pro pečující, zvýšení informovanosti v rámci show
Implementace
Akční plán obsahuje úkoly, které mají přidělené gestory (MZd, SÚKL, MPSV, MŠMT, GAČR), spolupracující subjekty (odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, kraje, obce s rozšířenou působností, ČLnK, IPVZ, NIDV, NÚV) a finanční zdroje. Usnesení Vlády ČR č. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 711/2010
Usnesení vlády č. 741/2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
85 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2014 - 2017 nahrazuje Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice. Je provázán se Strategií reformy psychiatrické péče a s Akčním plánem č. 3: Duševní zdraví k implementaci Zdraví 2020. V současné době se pracuje na aktualizaci Strategie reformy psychiatrické péče, která, mimo jiné, bude obsahovat i problematiku neurodegenerativních onemocnění.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Souhrnná zpráva 2 x ročně, k termínu do 31. března (Rada vlády pro seniory a stárnutí populace) a do 30. června (Vláda ČR). neuvedeno
*