*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017
[NAP PDU ČR 2007-2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Datum schváleníneuvedeno
Doba platnosti2007 - 2017
Popis dokumentu
Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007-2017 vychází z doporučení Evropské komise a deklaratorních dokumentů WHO, jejichž cílem je uplatňování takových aktivit, které povedou ke zvýšení bezpečnosti dětí, především se zaměřením na prevenci úrazů a násilí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
926 / 2007
PDF
*