*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2007 - 2017
Popis dokumentu
Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007-2017 vychází z doporučení Evropské komise a deklaratorních dokumentů WHO, jejichž cílem je uplatňování takových aktivit, které povedou ke zvýšení bezpečnosti dětí, především se zaměřením na prevenci úrazů a násilí. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
926 / 2007
PDF
*