*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 2 dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDotační program MZd - Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky: č. 2 dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů (2015)
[RLP2 MZd 2015]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče / odbor vědy a lékařských povolání
Datum schválení21.12.2015
Doba platnosti2016 - průběžně
Popis dokumentu
Dotační program Rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných základních oborech uvedených ve vyhlášce č. 185/2009 Sb. show
Implementace
Implementace probíhá formou realizace jednotlivých opatření dle harmonogramu stanoveného příslušnými předpisy a metodikami. Za realizaci programu je odpovědné MZd.
Výchozí legislativaZákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválen Poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně Nerelevantní neuvedeno
*