*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (2014)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče / Odbor vědy a lékařských povolání
Datum schválení
22.1.2014
Doba platnosti
2015 - 2022
Popis dokumentu
"Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022“ (dále jen „Koncepce“) přímo navazuje na „Koncepci aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do roku 2015“ a dále ji rozvíjí. show
Implementace
Dokument je realizován prostřednictvím „Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022“. Jedná se o samostatný dokument schválený vládou ČR.
Výchozí legislativa
usnesení vlády ČR č. 466 ze dne 14. června 2010
usnesení vlády ČR č. 552 ze dne 19. července 2012
usnesení vlády ČR č. 633 ze dne 29. srpna 2012
usnesení vlády ČR č. 294 ze dne 24. dubna 2013
usnesení vlády ČR č. 569 ze dne 31. července 2013Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
58 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 2019, 2023 neuvedeno
*