*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační program MZd - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním pojištěním (2017)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDotační program MZd - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním pojištěním (2017)
[DP VPOZP MZd 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče / oddělení zdravotně sociálních služeb
Datum schválení5.9.2016
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
Priority programu navazují na usnesení vlády ČR „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“. • 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb. show
Implementace
dle platné metodiky - viz příloha
DP VPOZP MZd 2017 je implementačním plánem k dokumentuNárodní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020
Výchozí legislativaDotační program „Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ je důležitým nástrojem Ministerstva zdravotnictví ČR pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 25. května 2015, a usnesení vlády ČR č. 568 ze dne 14. července 2014 k „Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno poradou vedení MZd
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano dle metodiky neuvedeno
*